Select Page

Kirjoittaminen sopii kaikille. Joku voi tähdätä oman kirjan julkaisemiseen, mutta toiselle riittää raapustelu omaksi huviksi, sillä tapa ilmaista itseään, kirjoittaa auki tunteitaan ja työstää ajatuksia sanoiksi on tärkeä prosessi.
Kirjoittaminen toimii usein vapauttavana voimana, joka saa asiat konkreettisemmiksi, kun sanat raapustaa paperille. Muistilista laittaa toimiin vipinää, viikon deadline päivien merkitseminen piirtää arjelle raamit ja synkkien ajatusten keskellä ongelmien kirjoittaminen vaikeistakin asioista saattaa selkeyttää ongelmavyyhtiä. Kyseessä on siis paljon muutakin kuin vain kirjailijoiden tapa tehdä työtään, se on kaikille kuuluva oikeus ilmaisuun.

Lähes jokainen suomalainen osaa kirjoittaa, mutta osaammeko kirjoittaa tarpeeksi hyvin? Riippuen siitä, mihin kirjoittamista tarvitaan, jokaisen on mahdollista parantaa taitojaan. Niitä voi harjoitella joko itsenäisesti tai osallistumalla valmennuskursseille. Opintojen parasta antia ovat yleensä opit, joiden avulla tekstin tuottamiseen saa aivan uudenlaisia ajatusmalleja ja tavan toimia. Itsenäisesti harjoittelemalla kieli kehittyy, kun sitä käyttää. Toisille itsensä ilmaisu kirjoittamisen avulla on helppoa, mutta joku muu joutuu tekemään enemmän töitä, ennen kuin löytää itselleen sopivan ilmaisutavan.

 

Opi paremmaksi kirjoittajaksi

Kirjoittamiseen liittyy monia romantisoituja ajatuksia, jotka saattavat olla haitaksi tekstin harjaantumisessa. Kirjailijoita pidetään henkilöinä, joille sanat ja ajatukset ilmestyvät oikeassa tunnetilassa ja tuon tietynlaisen inspiraation etsimiseen saattaakin kulua ikuisuus, ellei ryhdy ennen sen ilmestymistä hommiin.

On hyvä muistaa, että kirjoittaminen on työtä ja siinä tullaan paremmaksi tekemällä harjoituksia, ei istumalla tunnetiloja odotellessa. Etevämmäksi kirjoittajaksi voi oppia ainakin seuraavia vinkkejä hyödyntäen:
• Kirjoittamisella tulee varata säännöllisesti aikaa. Kirjoitit sitten blogia, päiväkirjaa, kirjaa tai muistiinpanoja, tee siitä tapa. Ei silloin, kun huvittaa, vaan vaikkapa kolmesti viikossa.
• Mieti, miksi kirjoitat ja kenelle? Millaiselle yleisölle – itsellesi, läheisellesi tai vertaistukiryhmällesi?
• Suunnittele esimerkiksi kirjan kirjoittamisen aikataulut. Kuinka paljon kirjoitan tällä viikolla ja mikä on tavoite vuoden loppuun mennessä? Tavoitteet saavat unelman tuntumaan todelliselta.
• Etsi itsellesi saman henkinen kirjoittajaryhmä, joka voi olla virtuaalinen keskusteluryhmä tai porukka, jonka kanssa tavataan ajoittain. Tämän tiimin sisällä on helppo puhua kirjoittamisen vaikeuksista ja iloista. Ryhmän kanssa voidaan lukea omia kirjoituksia ja saada rehellistä palautetta luotettavassa ja rakentavassa hengessä.
• Ole rehellinen itsellesi. Pystytkö keskittymään suunnitelmaasi pitkäjänteisesti? Kun luet vanhoja kirjoituksiasi, tuntuuko, että olet kehittynyt kirjoittajana?

 

Työpaikalla ei runoilla

Tunnettujen kirjailijoiden lisäksi on olemassa lukuisia hyviä kirjoittajia. Heitä tarvitaan joka paikassa, kuten työelämässä. Kirjoittamisen taito on tärkeä tapa myydä, markkinoida ja kommunikoida. Monissa työpaikoissa yhteydenpito yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin hoidetaan osittain sähköisen viestinnän kautta, joten taito kirjoittaa ja lukea ovat valttia. Selkeäsanainen ilmaisu on ehdottoman tärkeää ja ellei sitä ole oppinut, on sen aika nyt.

On hyvä muistaa, että työmaailmassa kirjoittaminen on eri asia kuin romaanin luova maailma, jossa voi laskea lauseet lentämään. Työmaailmassa on osattava valita sanansa oikein eri tilanteissa. Sähköposteihin on turha jaaritella niitä näitä, jotka kuuluvat small talk -aiheiksi eri tilaisuuksiin. Sähköpostin on oltava ytimekäs ja itse asian tulee olla esillä jo kommenttikentässä. Hektisessä työmaailmassa on muutenkin hyvä oppia riisumaan turhat koukerot pois työkommunikaatiosta. Muussa tapauksessa asian esittämisestä tulee liian raskasta, joten on vaarana, että itse ydin katoaa.

Ammattisanaston taakse on turha piiloutua, sillä nykyisin valttia on selkeä kieli, jonka avulla epäselvyydet vähenevät ja viesti menee kerralla perille. Se taas vähentää kuormitusta työpaikalla. Uusille työntekijöille olisikin aina hyvä selvittää työpaikan pelisäännöt kirjallisen viestinnän perusteista.