Select Page

Ihminen on pyrkinyt jakamaan tietoa muille niin kauan kun se on ollut mahdollista, jo ammoisina aikoina savumerkit olivat tapa viestittää naapurileiriin uutisia. Kehitys mahdollisti kalliomaalaukset ja myöhemmin paperin sekä tavan taltioida tapahtumia. Keskiajan jälkeen avattiin ensimmäiset painotalot ja sen myötä asioita alettiin kirjoittaa ylös säännöllisesti. Syntyi tapa uutisoida ja etsiä uutisia, pysyä ajan hermoilla maailman tapahtumista. Uutisten kulku lukijoille oli hyvin erilaista vielä 40 vuotta sitten, lähiuutiset olivat tärkeitä eikä kukaan edes olettanut maailman toisella laidalla olevien tapahtumien kiirivän aina korviimme, ainakaan kovin nopeasti.

 

Kalliomaalauksista älykellon aikaan

Nykyisin uutistulva on ylittänyt mahdollisuutemme käsitellä sitä. Jos aiemmin selattiin yksi lehti aamuisin ja syvennyttiin sen kirjoituksiin paremmalla ajalla iltaisin, voi nykyaikana selata aamukahvin aikana netin kautta läpi kymmeniä julkaisuja sen sijaan syventyminen jää monien tutkimusten mukaan aiempaa vähemmälle. Tietotulva saa aikaan ähkyn, jota moni yrittää lääkitä selaamalla vain otsikot ja lukemalla muutamat ensimmäiset rivit. Taskussa piippaa puhelin merkkinä uudesta uutisesta ja ranteessa olevaan älykelloon soljuu viestejä maailman jokaisesta kolkasta.

 

Medialukutaito uutistulvan keskellä

Mediaa syytetään ja kiitellään milloin mistäkin, tuo laaja-alainen media sana pitää sisällään lähes kaikki kanavat, joiden kautta ihmiset ovat yhteydessä uutisiin, tapahtumiin, blogeihin, mielipiteisiin, ystäviin ja henkilöihin, joita voi seurata median kautta. Journalismi on kuitenkin muistettava erottaa käsitteeksi, jonka tulee pyrkiä erottamaan totuudellinen ja ajankohtainen tieto kaikesta muusta, jota tulvii joka tuutista.

Journalismi pyrkii toimimaan journalististen ohjeiden nimissä mutta toisaalta kuka tahansa on vapaa tuottamaan uutisia. Tämä tekee journalismista haasteellisen alan aikana, jolloin paineet perinteisiä medioita kohtaan ovat kovat ja rinnalle on syntynyt lukuisia uusia kanavia, joiden kautta tarjotaan lukijoille luettavaa. Miten medialukutaitoa voi kehittää?
• Medialukutaidon kehittyminen vaatii tiedon lukemista laajalti. Kannattaa seurata eri medioita ja oppia arvioimaan miksi ne kirjoittavat samasta asiasta eri näkökulmasta.
• Lähdekritiikki on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Virallisen uutisen näköinen julkaisu on vailla pohjaa, ellei se perustu viralliselle lähteelle, taustojen tutkiminen kannattaa aina.
• Aiheisiin ja uutisiin on hyvä syventyä, selailu ja pomppiminen sivulta toiselle saavat helposti aikaan mediaähkyn.
• Lukemaansa on hyvä tulkita ja miettiä sen sanomaa.
• Medialukutaito paranee kun sitä kehittää, massasta voi oppia löytämään objektiivisen tiedon vertailemalla ja tutkimalla.

Uutisten tekijät eli journalistit ovat nykyisin aiempaa vaikeamman tehtävän edessä. Samanaikaisesti perinteiset uutistentekijät ovat haastettuina monilta muilta tahoilta kuten blogien ja epävirallisten sivustojen ylläpitäjien puolelta. Uutisten lukijat taas ovat aiempaa kärkkäämpiä arvostelemaan toimittajia ja heidän tarkoitusperiään. Vuorokauden jokaisena tuntina pyörivät verkot taas laittavat alalla työskentelevät valtavan paineen alle, sillä valmiudessa olisi oltava lähes jatkuvasti. Toimittajalle ei enää riitä vain toimittajan perustyön osaaminen vaan hänen on osattava etsiä ja hakea tietoa lukuisista kanavista jo silloin kuin tulevasta uutisesta on olemassa vain pieni aavistus.

 

Journalismin tulevaisuus

Journalismin tulevaisuus on varmasti osittain kiinni koko median kehityksessä, sillä sähköisen viestinnän tulevaisuus tulee vaikuttamaan lähes kaikkeen. Voidaan vain arvella että tulevien 20 vuoden aikana teknologinen kehitys saattaa muuttua huomattavasti nopeammaksi mitä on nähty viime vuosikymmenen aikana. Journalismin päävastuu ei saisi kuitenkaan unohtua, sen tulee nauttia kansalaisten luottamusta ja pysyä sen arvoisena. Eri yhteiskunnallisten instanssien kriittinen tarkastelu on kansakunnan elinehto, käytettiin sitä sitten riimukirjaimina, painomusteena tai älypuhelimeen saapuvana viestinä. Hetkellinen mediaähky todennäköisesti helpottaa ja kansa oppii käsittelemään tietotulvaa sujuvasti, vastuu arvostetun journalismin kehittymisessä on kuitenkin kaikkien yhteinen.